Omgang

Omgang

Ieder kind heeft recht op omgang met zijn ouders. Wordt uw relatie, huwelijk of geregistreerd partnerschap verbroken en heeft u kinderen met uw ex-partner? Ook de niet met gezag belaste ouder heeft recht op en verplichting tot omgang met het kind. Daarom zullen er goede afspraken moeten worden gemaakt.

Het is verstandig om hier niet te lang mee te wachten: maak zo snel mogelijk afspraken over de omgang tussen kind en ouders. Wanneer een tijdelijke situatie zonder duidelijke afspraken te lang duurt, kan het moeilijker zijn om deze situatie in een later stadium te wijzigen.

Omgangsregeling en zorgregeling

Als u en uw ex-partner gezamenlijk het gezag uitoefenen, maakt u een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van uw kind(eren): de zorgregeling. Is slechts één ouder belast met het gezag? Dan stelt u een omgangsregeling op.

U stelt onder meer vast wat het hoofdverblijf van het kind is en hoeveel contact het kind met de andere ouder heeft. De afspraken die u maakt over de omgangsregeling of zorgregeling worden opgenomen in een ouderschapsplan.

Kinderen hebben recht op gelijkwaardig ouderschap. Voorheen werd er vaak een standaard omgangsregeling gehanteerd met de niet-verzorgende ouder, tegenwoordig worden beide ouders meer betrokken bij de zorg voor het kind, bijvoorbeeld door co-ouderschap of een ruime zorgregeling.

Ontzeggingsgronden

De rechter kan het recht op omgang ontzeggen op basis van de volgende gronden:

  • als omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind
  • als de ouder kennelijk ongeschikt of niet in staat moet worden geacht tot omgang
  • als het kind 12 jaar of ouder is en ernstige bezwaren heeft tegen omgang met zijn ouder
  • als omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind

Uitgangspunt is altijd omgang tussen ouder en kind. Echter als er sprake is van een van de ontzeggingsgronden, dan zal de rechter het recht op omgang ontzeggen.

Ouderschapsplan

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht bij het verbreken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap of voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag over het kind.

In het ouderschapsplan is onder andere opgenomen:

  • afspraken over de zorg en opvoeding van of omgang met de kinderen
  • frequentie en wijze van informatie uitwisseling over het kind
  • kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie)

Komt u er samen niet uit om een ouderschapsplan op te stellen? Dan kan Maaike Holthinrichs als deskundige bemiddelen en helpen het ouderschapsplan vorm te geven.

De wet vereist dat ouders bij een verzoek tot echtscheiding een ondertekend ouderschapsplan meesturen. Deze moet via een advocaat door de rechter worden vastgelegd. Maar ook in andere situaties kan het gewenst zijn om het ouderschapsplan te laten bekrachtigen door de rechtbank, bijvoorbeeld als er een bedrag aan kinderalimentatie is opgenomen in het ouderschapsplan.

Wanneer een omgangsregeling aanvragen?

Naast het verbreken van een relatie, huwelijk of geregistreerd partnerschap, zijn er andere redenen om een omgangsregeling aan te vragen.

Zo kan er een omgangsregeling worden getroffen bij uithuisplaatsing of bent u misschien ontevreden over het huidige contact met uw ex-partner. Is er alleen omgang onder toezicht of wilt u meer omgang met het kind? Wil uw ex-partner geen vaste omgangsregeling treffen, terwijl u daar wel behoefte aan heeft?

Maaike Holthinrichs helpt u om duidelijke, rechtsgeldige afspraken te maken. Is overleg met de ex-partner -ook na tussenkomst van een advocaat- onmogelijk? Dan is het advies om zo spoedig mogelijk een procedure te starten en ongewenste situaties niet te lang te laten voortduren.

Neem contact op

Op zoek naar een advocaat in regio Groningen en Drenthe voor het vaststellen van een omgangsregeling? Holthinrichs Advocatuur heeft dit jaar exact 20 jaar ervaring in het personen- en familierecht en is gespecialiseerd in omgangsprocedures. Neem direct contact op.