Echtscheiding

Echtscheiding

Echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis waarbij veel komt kijken. Wanneer u en uw partner besluiten om te gaan scheiden, moet er veel geregeld worden. Een echtscheidingsadvocaat helpt om het gehele proces van scheiding gestructureerd en soepel te laten verlopen.

Maaike Holthinrichs heeft niet alleen aandacht voor de juridische gevolgen, maar zeker ook voor de emotionele gevolgen van een scheiding. Op die manier helpt Holthinrichs Advocatuur u bij het maken van afspraken die nu en in de toekomst door u beiden gedragen worden.

Afspraken maken bij ontbinding huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij de ontbinding van een huwelijk of beëindiging van geregistreerd partnerschap moeten er veel afspraken worden gemaakt. Zo moet u bij een scheiding nadenken over de kinderen: bij wie krijgen de kinderen het hoofdverblijf, spreekt u een co-ouderschap af, hoe worden zorgtaken verdeeld, moet en kan er alimentatie betaald worden?

U moet ook nadenken over de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Wie blijft in de echtelijke woning wonen of moet de woning verkocht worden? Hoe wordt het vermogen verdeeld en wie neemt welke schulden voor zijn of haar rekening? En hoe worden de pensioenen verdeeld?

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Komen u en uw ex-partner samen tot goede afspraken? Dan kunt u een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek aanvragen. U maakt hiervoor samen gebruik van één advocaat, die alle afspraken in een echtscheidingsconvenant noteert en de echtscheiding aanvraagt bij de rechtbank.

Is er bemiddeling nodig om tot goede afspraken te komen? Dan kan Maaike Holthinrichs als mediator optreden in de echtscheidingsprocedure.

Echtscheiding op eenzijdig verzoek

Lukt het niet om samen afspraken te maken? Dan kunt u ieder een eigen advocaat inschakelen. Met behulp van advocaten is het vaak toch mogelijk om afspraken met elkaar te maken.

Soms liggen de meningen toch te ver uit elkaar en is de beslissing van een rechter nodig. De procedure waarin u ieder een eigen advocaat heeft, wordt echtscheiding op eenzijdig verzoek genoemd.

Scheiden met professionele begeleiding

Maaike Holthinrichs is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en biedt professionele begeleiding bij echtscheiding. Scheiden is een intensief proces dat gepaard gaat met veel emoties en vragen.

Iedere situatie is anders en vraagt om persoonlijke aandacht. Met dit jaar precies 20 jaar ervaring biedt Maaike Holthinrichs op deskundige wijze juridisch advies en antwoord op al uw vragen.

Neem contact op

Bent u op zoek naar een betrokken en deskundige echtscheidingsadvocaat? Neem dan contact op met Holthinrichs Advocatuur.