Bijzonder curator

Bijzonder curator

Maaike Holthinrichs wordt regelmatig door de rechter benoemd tot bijzonder curator in procedures rondom afstamming, erkenning, omgang, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Als bijzonder curator vertegenwoordigt Holthinrichs Advocatuur het kind in en buiten rechte.

Waarom bijzonder curatorschap?

Kinderen tot 18 jaar worden vertegenwoordigd door hun ouder(s) met gezag. Soms spelen er echter conflicten of is er sprake van belangenverstrengeling. Een rechter kan daarvoor een bijzonder curator benoemen, die op dat moment de belangen van het kind behartigt.

Maaike Holthinrichs gaat als bijzonder curator in gesprek met alle betrokken partijen en brengt een advies uit voor de rechter. Er zijn verschillende situaties waarin een rechter kan besluiten een bijzonder curator te benoemen.

Afstamming

In afstammingszaken is de rechter verplicht om een bijzonder curator te benoemen. Het gaat daarbij om zaken als erkenning, ontkenning van vaderschap en gerechtelijke vaststelling van vaderschap.

Als bijzonder curator gaat Maaike Holthinrichs op persoonlijke wijze in gesprek met alle betrokken partijen. Na gesprekken met de moeder, vader en het kind (afhankelijk van diens leeftijd), brengt de bijzonder curator advies uit aan de rechter.

Omgang

Is er een omgangsregeling vastgesteld na het verbreken van een relatie, huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan kan het voorkomen dat het kind hele andere wensen heeft. Ook dan kan een rechter besluiten een bijzonder curator te benoemen, die de belangen van het kind omtrent de omgang vertegenwoordigt.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ook tijdens de duur van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing wordt door de rechter wel eens een bijzonder curator benoemd om de belangen van de kinderen goed in kaart te brengen. U kunt zelf als ouder ook vragen om een bijzonder curator te benoemen en het kind zelf kan dat eveneens doen.

Er zijn uiteraard meer situaties denkbaar waarin het zinvol is dat een bijzonder curator advies uitbrengt. Wilt u een bijzonder curator laten benoemen omdat u zorgen heeft over uw kind, maar twijfelt u of dit mogelijk is? Holthinrichs Advocatuur dient u graag van advies.

Direct een bijzonder curator inschakelen

Wilt u direct een bijzonder curator inschakelen in regio Groningen en Drenthe? Neem dan nu contact op met Maaike Holthinrichs en u bent gegarandeerd van een persoonlijk, betrokken en deskundig advies.