Alimentatie

Alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Echtscheiding of het verbreken van een relatie kan ertoe leiden dat u onvoldoende inkomen heeft om in uw eigen kosten en de kosten van eventuele kinderen te voorzien.

In Nederland hebben ouders een onderhoudsplicht voor hun kinderen, daarnaast hebben echtgenoten en geregistreerde partners een onderhoudsplicht voor elkaar. Ook wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt ontbonden via echtscheiding, blijft deze onderhoudsplicht bestaan. Zo kan één van beide partners via alimentatie een financiële bijdrage moeten leveren aan het levensonderhoud van de ander.

De Nederlandse wet kent twee soorten alimentatie:

  • kinderalimentatie
  • partneralimentatie

Kinderalimentatie

Na het verbreken van de relatie blijven beide ouders verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. De kosten hiervan moeten door beide ouders worden betaald. Kunt u deze kosten niet (volledig) dragen? Dan kunt u mogelijk kinderalimentatie aanvragen.

Let op: wanneer er geen juridische ouders zijn vastgesteld, kan ook de verwekker van het kind onderhoudsplichtig zijn. Ook bestaat de misvatting dat er bij co-ouderschap geen alimentatie betaald hoeft te worden. Ondanks dat beide ouders hierbij zorg dragen voor het kind, kan een financiële bijdrage alsnog nodig zijn. Het uitgangspunt voor kinderalimentatie is namelijk altijd: wat heeft het kind nodig?

Kinderalimentatie berekenen

Het afspreken van een bedrag voor kinderalimentatie is lastig. Hoe weet u wat een redelijk bedrag is? Daarvoor zijn richtlijnen bedacht: de zogenaamde Tremanormen. Aan de hand van Nibud-tabellen worden de kosten voor het kind in beeld gebracht: de behoefte.

Deze behoefte hangt samen met het netto gezinsinkomen van het voormalige gezin, het aantal kinderen in het gezin en de leeftijd van de kinderen. Maar alleen met het berekenen van de kosten bent u er nog niet. Draagkrachtberekeningen moeten inzicht geven in welke mate u als ouders kunt bijdragen in de kosten.

Het berekenen van de bijdrage in de kosten van kinderen is steeds ingewikkelder geworden. Dat komt onder andere doordat kinderen vaak opgroeien in samengestelde gezinnen. Er kunnen ook situaties optreden waarin het bedrag aan kinderalimentatie gewijzigd moet worden, bijvoorbeeld wanneer de alimentatieplichtige dankzij baanverlies geen volledige alimentatie meer kan betalen. Of als de alimentatieplichtige onderhoudsplichtig voor meerdere kinderen is.

Vindt u het lastig om samen afspraken te maken of twijfelt u over het juiste bedrag? Schakel dan hulp van Maaike Holthinrichs als mediator of advocaat in voor het vaststellen van alimentatie. Holthinrichs Advocatuur beschikt over gedegen kennis van de Tremanormen en de vereiste kennis over hoe de rechtspraak deze normen toepast en uitlegt.

Partneralimentatie

Heeft u na de scheiding onvoldoende inkomen voor levensonderhoud? In de volgende situaties heeft u mogelijk recht op partneralimentatie:

  • U was getrouwd of had een geregistreerd partnerschap of in uw samenlevingscontract is opgenomen dat u recht heeft op partneralimentatie
  • U kunt met uw eigen inkomen niet voorzien in uw eigen levensonderhoud. U kunt dit eigen inkomen ook niet op korte termijn zodanig verhogen dat u geen alimentatie meer nodig heeft.


Of u daadwerkelijk partneralimentatie zult ontvangen hangt af van de vraag of uw ex-partner voldoende inkomen en draagkracht heeft om de alimentatie te voldoen.

Duur partneralimentatie

Per 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie van kracht. Vroeg u de scheiding op of na deze datum aan? Dan ontvangt u partneralimentatie voor de helft van het aantal jaren van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap, met een maximum van 5 jaar.

Daarnaast kunnen er extra regels gelden:

  • Heeft u samen kinderen? Dan stopt de partneralimentatie pas wanneer het jongste kind 12 jaar wordt.
  • Bent u meer dan 15 jaar getrouwd of geregistreerd partner en bereikt u binnen 10 jaar de AOW-leeftijd? Dan ontvangt u tot de AOW-leeftijd partneralimentatie.
  • Bent u meer dan 15 jaar getrouwd of geregistreerd partner, meer dan 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd maar geboren op of voor 1 januari 1970? Dan ontvangt u 10 jaar partneralimentatie. Deze overgangsregeling geldt tot en met 31 december 2027.

Partneralimentatie berekenen

Samen met uw ex-partner maakt u afspraken over de hoogte van de partneralimentatie. Deze afspraken noteert u in een echtscheidingsconvenant. Komt u er samen niet uit of heeft u deskundig advies nodig? Dan kan Maaike Holthinrichs u als advocaat bijstaan of kan een rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen.

Alimentatie vaststellen of wijzigen

Heeft u vragen over alimentatie? Bent u op zoek naar juridische bijstand voor het vaststellen of wijzigen van alimentatie? Twijfelt u over de juiste hoogte van kinderalimentatie of partneralimentatie? Vraagt u zich af of het zinvol is om een alimentatieprocedure te beginnen? Wilt u meer weten over de nieuwe wetgeving en fiscale aftrek van alimentatie?

Neem contact op

Met dit jaar precies 20 jaar ervaring in alimentatiezaken ontvangt u bij Holthinrichs Advocatuur betrokken, vakkundig advies, met veel aandacht voor uw persoonlijke situatie. Neem contact op en maak een afspraak met uw alimentatie advocaat.