Afstamming

Afstamming

Afstamming betreft de familierechtelijke betrekkingen tussen personen. Wie zijn de juridische ouders van een kind? Juridisch ouderschap gaat gepaard met rechten en plichten tegenover het kind.

Wanneer er conflicten ontstaan rondom het erkennen of ontkennen van ouderschap, spreken we van afstammingsprocedures. Een bijzonder curator zal het kind vertegenwoordigen en de belangen van het kind behartigen tijdens deze procedures.

Biologisch en juridisch ouderschap

Er is een verschil tussen biologisch en juridisch ouderschap. Biologische ouders zijn de verwekkers van het kind. Juridische ouders zijn in juridische zin de ouders van het kind, maar dit hoeven niet per se de biologische ouders te zijn.

De moeder is automatisch juridisch ouder, maar voor vaders en partners verschilt dit per situatie. Bent u getrouwd of geregistreerd partner ten tijde van de geboorte van het kind? Dan bent u beide juridisch ouder.

Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, moet een partner het kind erkennen om juridisch ouder te worden. Daarnaast moet er ouderlijk gezag aangevraagd worden. Ook kan het vaderschap gerechtelijk worden vastgesteld.

Afstammingsprocedures

Er zijn verschillende redenen om een afstammingsprocedure te starten. Hierbij heeft u altijd de hulp van een advocaat nodig.

  • gerechtelijke vaststelling vaderschap
  • vervangende toestemming erkenning
  • vernietiging van gegeven erkenning
  • ontkenning vaderschap

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Wil de biologische vader uw kind niet erkennen of kan dit niet door overlijden? Dan kunt u of uw kind de rechter vragen om het vaderschap vast te stellen.

Vervangende toestemming erkenning

Wilt u als vader het kind erkennen, maar geeft de biologische moeder geen toestemming? Of wil de moeder iemand anders laten erkennen als juridisch ouder? Dan kunt u als vader toestemming aan de rechter vragen om uw kind te mogen erkennen.

Vernietiging van gegeven erkenning

Heeft u als partner een kind erkend? Dan zijn er enkele situaties waarin u de rechter kunt verzoeken tot vernietiging van deze gegeven erkenning. Dit kan alleen als u niet de biologische ouder bent van het kind. Ook het kind zelf of de moeder kunnen onder bepaalde omstandigheden vragen om vernietiging van de erkenning.

Ontkenning vaderschap

Blijkt de juridische vader van uw kind niet de verwekker te zijn? Dan kunt u een verzoek tot ontkenning van vaderschap indienen bij de rechter. Ook de vader en het kind kunnen een dergelijk verzoek indienen. 

Advocaat nodig bij afstamming en erkenning? Neem contact op

Alle afstammingsprocedures moeten worden uitgevoerd met behulp van een advocaat. Maaike Holthinrichs heeft dit jaar exact 20 jaar ervaring in het personen- en familierecht en kenmerkt zich door een betrokken, persoonlijke werkwijze.

In procedures rondom afstamming is het belangrijk om direct een advocaat in de arm te nemen. Er gelden korte termijnen. Maaike Holthinrichs heeft ruime ervaring in afstammingszaken, zowel als advocaat als bijzonder curator. Als bijzonder curator vertegenwoordigt Holthinrichs Advocatuur de belangen van het kind en brengt advies uit aan de rechtbank.

Neem contact op voor meer informatie en advies.